Frisörutbildning

Det är mycket att tänka på när du ska välja frisörutbildning. Det finns allt från traditionella Skolverkets utbildning till mer trendiga utbildningar i Malmö. Vilken som är bäst går vi inte in på - dock bör de innehålla liknande kursplaner för att du som frisör ska vara väl förbered som nyexaminerad.

Här är lite centrala kursmoment som finns med vilken frisörutbildning du än väljer:

Del 1:

 • Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande designtekniker på korta och långa hår, till exempel fön-, tång-, curler- och clipstekniker samt långhårstekniker.
 • Användning av hårvårds- och stylingprodukter. I samband med det behandlas uppskattning av tids- och materialåtgång.
 • Terminologi samt skiss- och ritteknik för att förstå och följa instruktioner, men också för att beskriva idéer och kommunicera kring arbetsprocessen.
 • Färg-, form-, design- och proportionslära inom design på korta och långa hår.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
 • Hantering och vård av maskiner och verktyg.
 • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Del 2:

 • Tekniker och metoder för att utföra enklare dam- och herrklipptekniker. I samband med det behandlas terminologi samt skiss- och ritteknik.
 • Designtekniker på korta och långa hår.
 • Strukturförändrande behandlingar, till exempel traditionella och nya permanenttekniker.
 • Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till arbetet.
 • Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idéer, process och resultat.
 • Tekniker och metoder vid färgförändrande behandlingar. I samband med det behandlas färgkunskap.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser med hjälp av fackspråk och digitala tekniker.
 • Hantering och vård av maskiner och verktyg.
 • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel kundbemötande.

Del 3:

 • Varierade dam- och herrklipptekniker, designtekniker samt färg- och strukturförändrade tekniker vid kundbehandlingar med fokus på kvalitet. I samband med det behandlas produkter och material från olika leverantörer.
 • Detaljerad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material.
 • Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idé, process och resultat.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare.
 • Betydelsen av färg, form och proportion för resultatets kvalitet.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid behandling, försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. I samband med det behandlas kassasystem och hantering av olika betalningsmedel.

Del 4:

 • Kombinerade och varierade klipp- och designtekniker samt färg- och strukturförändrande tekniker vid kundbehandlingar med fokus på lönsamhet och kvalitet. I samband med det behandlas produkter och material från olika leverantörer.
 • Effektivisering och planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material.
 • Terminologi samt skiss- och ritteknik för vidareutveckling av idéer, process och resultat.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel vid kommunikation med bransch och kund.
 • Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av resultat.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid kundbehandling, försäljning och service, till exempel vid behovsanalys.

Del 5:

 • Avancerade klipp- och designtekniker samt färg- och strukturförändrande tekniker vid kundbehandling. Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus.
 • Planering av inköp och prissättning av varor.
 • Skiss- och ritteknik för detaljerade tekniska beskrivningar och vidareutveckling av idéer.
 • Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av resultat.
 • Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det färdiga resultatet.
 • Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet.
 • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid kundbehandling, försäljning och service.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)